U MOTOCARRU

U motocarru, in italiano motocarro, esti nu mezzu i trasportu costruitu ‘nta l’Italia ra Moto Guzzi. Avi tri roti, una d’avanti e dui d’arretu aundi ‘nc’è nu cassoni mi si menti a robba (sabbia, brecciu, mattuni, cacimi, ecc. ecc.).  D’avanti esti comun a motu e mi si guida s’avi a ‘nchianari a cavaddhu. Poti aviri u tettu comu no poti aviri (‘nti stu casu si chiovi ti bagni). U parenti cchiù strittu  du motocarru esti a lapa a tri roti. U motocarru è famosu ‘nda tuttu u mundu grazii a telefonata “Don Mimmuzzu e u motocarru”.