SANTA MARIA DI PORZI (RITO DI ARRIVO)

Vergine bella dapriti li porti
ca stannu venendu li divoti vostri.
E nnu venimu sonandu e cantandu,
Maria di la Muntagna cu vvui m’arraccumandu
Vergini bella dunatindi la manu,
ca simu Foresteri e venimu di luntanu.